top of page
Pasfoto%20Paul%20Br%C3%B6ker_edited.jpg

Paul  Bröker

Een beknopt CV met dingen die er enigszins toe doen

Wanneer iets een passie is blijft de motivatie vanzelf!

Ik heb tussen 1976 en 1982 kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Het was de tijd waarin prof. Eddy de Jongh als docent iconografie aan het Kunsthistorisch Instituut Utrecht furore maakte met zijn onderzoek naar de betekenis van 

ogenschijnlijk alledaagse genrevoorstelling uit de Nederlandse 17de eeuw. Een en ander

leidde tot de spraakmakende tentoonstelling Tot Leering en Vermaak. (Rijksmuseum 1976)

Het was ook de periode waarin Museum Catharijneconvent in Utrecht de deuren opende. Daar ontdekte ik al vlug dat in het type voorstellingen waardoor ik in mijn jeugd tijdens

de langdurige missen in de parochiekerk van Roosendaal volledig in beslag werd

genomen en waarbij ik de fraaiste jongensboekachtige verhalen bedacht; dat er achter

dat soort kunstwerken dus een fraaie en coherente symboliek schuil gaat kon ik toen

werkelijk niet bevroeden.  

 

Genoemde zaken hebben mij als student en als kunsthistoricus gevormd. Nu, zo'n 40

jaar na mijn afstuderen gaat het in mijn publicaties en voordrachten voor het

allergrootste deel nog steeds over de betekenis en symboliek van een kunstwerk én

de plaats en betekenis van een kunstwerk binnen de cultuurhistorische context van de tijd waarin het ontstond. Dat zal u zeker ook in deze blog opvallen.

Loopbaan

1988: samen met Marian van Til oprichting van de Kunsthistorische Leergangen Utrecht.     t/m 1997 directeur en docent

1997: Oprichting Helikon, landelijk instituut voor Religie in Kunst en Cultuur         

Ik gaf t/m juni 2018 leiding aan dit instituut. Tot op heden docent.

2018: Oprichting van PaulBröker Kunstgeschiedenis. 

 docent 

Publicaties

- 'Schilderij met de Kruisiging door Pieter Lastman', in: Catharijnebrief 45, 1994, p.5-8  

-'Rondom Kerstmis. Iconografie en Symboliek in de beeldende kunst rondom de Geboorte van Christus', Utrecht 1995

- 'Het Kerstverhaal. De os en de ezel en andere verzinsels', in: Traditie, Tijdschrift voor Tradities en Trends, 1995, p. 2-5

- 'Rondom Pasen. Iconografie en symboliek in de beeldende kunst rondom de Opstanding van Christus', Utrecht 1998

- 'Asklepios, Aesculapius, Jezus Christus en de slang. Over de overlevering van een klassieke geneesheer'. in: Geschiedenis der Geneeskunde, 1999, p. 341-350

- 'De Gezusters Maria en Martha. Keukenvlijt en luisteren naar Gods woord in twee Utrechtse musea', in: Catharijnebrief 70, 2000, p. 18-21

     - 'Gerechtigheidstaferelen. De rechter op de stoel van God; over de overwinning van                de Rechtvaardigheid', in: Gerechtigheid, Heeswijk 2015, p. 84-92 

 

Meld u aan om de nieuwe artikelen in uw mailbox te ontvangen

Contact opnemen? Stuur een mail naar:                                                                     paulbrokerkunstgeschiedenis@gmail.com

bottom of page